info@ebenhaezerleerbroek.nl 0345599567
De schooltijden zijn op ma, di, do, vr van 8:30 - 15:15 uur en op woensdag van 8:30 - 12:00 uur

Aanmelding

Eens per jaar, omstreeks februari, organiseert de Eben-Haëzerschool een aanmeldingsmiddag voor nieuwe leerlingen. Over de exacte datum communiceert de school via het regionale weekblad “Het Kontakt” en de schoolnieuwsbrief. Tijdens de aanmelding kunt u zich verder oriënteren en ontvangt u een inschrijfformulier en een schoolgids. Het inschrijfformulier kunt u op school of rustig thuis invullen. De inschrijfformulieren en de schoolgids zijn overigens ook te downloaden via de link onderaan deze pagina. De inschrijving vindt gewoonlijk plaats een jaar voor uw kind 4 jaar wordt. Wanneer u de formulieren invult, ondertekent en inlevert inclusief een kopie van een burgerservicenummer document (Bijv. zorgpas) van uw kind, krijgt u na verloop van tijd een uitnodiging voor een kennismakingsochtend/middag. U bent dan van harte welkom met uw kind. Dit kennis maken gebeurt doorgaans twee keer per jaar.

Nieuwe ouders

Voor ouders die voor het eerst hun kind op de Eben-Haëzerschool in willen schrijven volgt altijd een kennismakingsgesprek met de directie. U kunt tijdens de aanmeldingsmiddag om een kennismakingsgesprek vragen. Bijvoorbeeld voordat u de formulieren invult. Maar ook als u alleen wilt oriënteren en nog niet zeker weet of de Eben-Haëzerschool de toekomstige school voor uw kind(eren) wordt.

Kennismakingsgesprek

Als u tussentijds door verhuizing of vanwege een andere oorzaak uw kinderen op de Eben-Haëzerschool wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met de directie. U ontvangt daarna spoedig de benodigde informatie inclusief een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.

Wenmomenten

Bij een goede voorbereiding op de eerste echte schooldag hoort het wennen. Onze jongste leerlingen zijn vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden twee dagdelen welkom om te wennen in de nieuwe groep. De eerste dag na het moment waarop kinderen 4 jaar worden is de eerste schooldag.