info@ebenhaezerleerbroek.nl 0345599567
De schooltijden zijn op ma, di, do, vr van 8:30 - 15:15 uur en op woensdag van 8:30 - 12:00 uur

Commissie van toezicht

Goed bestuur staat volop in de belangstelling. We zien dat de manier waarop bestuur, management, intern toezicht en medezeggenschap met elkaar omgaan, invloed heeft op de kwaliteit van onderwijs.

Vanwege een beslissing van de overheid moet iedere school in Nederland een orgaan hebben dat kort gezegd het bestuur controleert op haar functioneren. Dit heet Governance. Het bestuur van onze school heeft aan die verplichting voldaan.

Vorig jaar is daarom de commissie van toezicht in het leven geroepen en in de algemene ledenvergadering definitief bekrachtigd.

Deze commissie controleert het bestuur op diverse taken.

Te denken valt o.a. aan:

  • de kwaliteit van het door de school geboden onderwijs
  • of het bestuur integer is en het beheer van de school op orde is
  • of de financiën wel rechtmatig worden verworven en uitgegeven.

Op dit moment bestaat de commissie van toezicht van de Eben Haezerschool te Leerbroek uit de volgende personen:

Wilt u contact opnemen met de commissie van toezicht? Mail dan naar cvt@ebenhaezerleerbroek.nl.

De Commissie van toezicht (CVT) komt ongeveer ongeveer 4 maal per jaar bijeen om de belangen van de school te bespreken.

Eenmaal per jaar, tijdens de algemene ledenvergadering doet zij verslag van haar werkzaamheden aan de leden van de vereniging.