info@ebenhaezerleerbroek.nl 0345599567
De schooltijden zijn op ma, di, do, vr van 8:30 - 15:15 uur en op woensdag van 8:30 - 12:00 uur

Jeugdgezondheidszorg

Het reguliere programma ziet er als volgt uit.

  • Groep 2: een preventief gezondheidsonderzoek in het kader van de groei en ontwikkeling door de jeugdarts met screening van ogen, lengte en gewicht en een gehoortest door de assistente jeugdgezondheidszorg. Als ouder bent u aanwezig bij het onderzoek van de schoolarts.
  • Groep 7: een screening van lengte en gewicht door de assistente op school, waarbij leerlingen worden verzocht de schoenen uit te trekken. Ouders hoeven hier niet bij aanwezig te zijn en worden vooraf hierover ge├»nformeerd. Mogelijk wordt dit in de toekomst digitaal gedaan.
    Na de screening wordt in overleg en/of op basis van het dossier en /of vragenlijst een onderzoek op indicatie gepland door de jeugdverpleegkundige/-arts. Als ouder bent u bij het onderzoek aanwezig.
  • Onderzoeken op vraag van ouders of school bij vragen over groei en ontwikkeling, advies of doorverwijzing van kinderen uit de overige groepen.

Voorafgaand aan bovengenoemde onderzoeken krijgen ouders een uitnodiging met tijdstip / brief met het verzoek tot deelname.

De vragenlijst voor het preventieve gezondheidsonderzoek wordt, zoals gebruikelijk, in groep 2 en 7 uitgezet bij de ouders met het verzoek deze in te vullen en mee te nemen naar het onderzoek / af te geven aan de leerkracht in een dichte envelop. In de toekomst zal dit wellicht digitaal gaan. Hierover zal de GGD u informeren.

Voor vragen, voorlichting of een afspraak met de medewerkers van de jeugdgezondheidszorg van uw school, kunt u contact opnemen met het team:

Jeugdarts Mylene Mulder
Jeugdverpleegkundige Alice Pols
Assistente Carla van Bemmel