info@ebenhaezerleerbroek.nl 0345599567
De schooltijden zijn op ma, di, do, vr van 8:30 - 15:15 uur en op woensdag van 8:30 - 12:00 uur

Ouders

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat de school de ouders wil ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen en bij hun cognitieve ontwikkeling.

Onze Bijbelse opdracht is: Leerlingen vormen, met de hen toevertrouwde en ontwikkelde talenten, tot burgers die tot eer van God en tot heil van de naaste leven.

Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.

We stellen ouderbetrokkenheid daarom erg op prijs. Bij veel activiteiten wordt aan ouders om hulp gevraagd.

Eén keer per vier jaar houden we een ouderenquête. Daaruit halen we informatie voor ons beleid.

Overblijven

Onze school biedt mogelijkheden tot overblijven. Ook de organisatie ervan is in handen van de school. Ieder gezin met kinderen op onze school uit de Weverwijk, de Kanaaldijk, Middelkoop en verder alles wat buiten Leerbroek woont, heeft de mogelijkheid om kosteloos hun kinderen te laten overblijven.

Voor andere gezinnen gelden de volgende afspraken. U kunt een jaarabonnement afsluiten. Dit kost € 25,- per kind. Bij meerdere kinderen uit één gezin kost het € 50,-. U kunt ook een 10 strippenkaart kopen voor €5,-. Uw kind(eren) kunnen hiermee 10 keer op school eten. U kunt zelf kiezen wanneer ze gebruikt worden en ze blijven onbeperkt geldig. Abonnementen en strippenkaarten kunnen bij de directie worden gekocht. Het geld wordt gebruikt om de kosten van het overblijven te betalen en er kunnen spelletjes worden gekocht voor de keren dat het regent. Er is op onze school een groep overblijfouders actief tijdens de middagpauze van 12.25 tot 13.00 uur. Zij houden toezicht op de overblijvende schooljeugd. Namens de leerkrachten coördineert juf Anja het overblijven samen met juf Betty en juf Ingrid.

Klik hier voor het overblijfrooster van dit schooljaar.