info@ebenhaezerleerbroek.nl 0345599567
De schooltijden zijn op ma, di, do, vr van 8:30 - 15:15 uur en op woensdag van 8:30 - 12:00 uur

Ouders

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat de school de ouders wil ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen en bij hun cognitieve ontwikkeling.

Onze Bijbelse opdracht is: Leerlingen vormen, met de hen toevertrouwde en ontwikkelde talenten, tot burgers die tot eer van God en tot heil van de naaste leven.

Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.

We stellen ouderbetrokkenheid daarom erg op prijs. Bij veel activiteiten wordt aan ouders om hulp gevraagd.

Eén keer per vier jaar houden we een ouderenquête. Daaruit halen we informatie voor ons beleid.

Overblijven

Onze school biedt mogelijkheden tot overblijven. De organisatie daarvan is in handen van de overblijfcoördinatoren welke u kunt benaderen via overblijven@ebenhaezerleerbroek.nl. Voor het overblijven hebben we een overblijfprotocol samengesteld welke u hieronder kunt downloaden.