info@ebenhaezerleerbroek.nl 0345599567
De schooltijden zijn op ma, di, do, vr van 8:30 - 15:15 uur en op woensdag van 8:30 - 12:00 uur

Rapportage

Contactmomenten

De school nodigt de ouders drie keer per jaar uit voor een gesprek met de leerkracht. Het eerste moment vindt plaats in de eerste weken van het schooljaar en zijn de zogenoemde luistergesprekken. Tijdens deze gesprekken laten we ons graag door u als ouders informeren over uw kind en vragen we naar aandachtspunten voor het komende schooljaar. Daarnaast houden we twee keer per jaar de tienminutengesprekken. Tijdens deze gesprekken brengt de leerkracht u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind. Bij de gespreksronde in november is er extra aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind n.a.v. de afname van de KIVA-monitor. Tijdens de gespreksronde in februari wordt het rapport besproken en de CITO-resultaten van uw kind.
Als uw kind in de kleutergroep zit, zal de juf in de periode van oktober t/m februari contact met u opnemen voor het plannen van een ouderbezoek.
Wanneer er vragen of bijzonderheden zijn kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht van uw kind.

Rapporten

De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport. Het eerste rapport in februari en het tweede rapport aan het einde van het schooljaar. De kinderen krijgen hun rapport mee in een rapportmap van de school. Na ondertekening van het rapport door de ouders wordt het rapport weer door het kind aan de leerkracht gegeven.
Met het rapport wordt u op de hoogte gesteld van de prestaties van uw kind. Waar die prestaties in de onder- en middenbouw nog weergegeven worden met behulp van een woordbeoordeling, zal dat in de bovenbouw steeds meer met cijfers zijn. Gedrag, werkhouding en dergelijke worden weergegeven als goed of als werkpunt.
Tevens vindt u in het rapport een overzicht van de resultaten op de  Cito-toetsen weergegeven. In sommige gevallen zitten er aanzienlijke verschillen tussen de Cito-toetsen en de rest van het rapport.  Dit zal dan besproken worden tijdens het tienminutengesprek. Na het eindrapport staat er geen gespreksronde gepland. Mocht u dan toch in gesprek willen met de leerkracht over het rapport, dan kunt u dit altijd aanvragen.
De kleuters krijgen alleen een rapport aan het einde van het schooljaar.