info@ebenhaezerleerbroek.nl 0345599567
De schooltijden zijn op ma, di, do, vr van 8:30 - 15:15 uur en op woensdag van 8:30 - 12:00 uur

Rapportage

Tienminutengesprek

De school nodigt de ouders twee keer per jaar uit voor een tienminutengespreksavond. Tijdens dit zogenaamde tienminutengesprek brengt de leerkracht u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind. Deze gesprekken vinden jaarlijks plaats omstreeks de maanden december en april.

Rapporten

De leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport. Het eerste rapport eind november/december. Het tweede rapport omstreeks maar/april en het derde rapport aan het einde van het schooljaar. De kinderen krijgen hun rapport mee in een rapportmap van de school. Na ondertekening van het rapport door de ouders wordt het rapport weer door het kind aan de leerkracht gegeven. Indien u een gesprek wenst naar aanleiding van het rapport kunt u dat aan de leerkracht laten weten.
Met het rapport wordt u op de hoogte gesteld over de prestaties van uw kind. Waar die prestaties in de onder- en middenbouw nog weergegeven worden met behulp van een woordrapport, zal dat in de bovenbouw steeds meer met cijfers zijn. Gedrag, werkhouding en dergelijke worden weergegeven als goed of als werkpunt.
Tevens vindt u in het rapport een overzicht van de resultaten op de  Cito-toetsen weergegeven. In sommige gevallen zitten er aanzienlijke verschillen tussen de Cito-toetsen en de rest van het rapport.  Wij vinden dat onze beoordelingen ook de inzet van kinderen in beeld moeten brengen.

Ouderportaal

U kunt de vorderingen van uw kind op de Cito-toetsen volgen via het Ouderportaal van Parnassys.