info@ebenhaezerleerbroek.nl 0345599567
De schooltijden zijn op ma, di, do, vr van 8:30 - 15:15 uur en op woensdag van 8:30 - 12:00 uur

Team

Het team van onze school.
Lesgeven en opvoeden vormen de kern van ons werk.
Wij verzorgen onderwijs waarbij:

 • wij vinden dat er verschil mag zijn
 • wij alle leerlingen uitdagen
 • wij met leerlingen meedenken en sparren
 • wij zelf gemotiveerd zijn en ook onze leerlingen weten te motiveren
 • wij gevarieerde werkvormen hanteren
 • wij vragen oproepen
 • wij aansluiten bij het kennen en kunnen van de kinderen
 • wij leerlingen stimuleren en volgen
 • wij graag en goed contact onderhouden met ouders.

We vinden een goede sfeer binnen de groep voorwaarde om te kunnen bouwen en samen te leren. Die sfeer creëert de leerkracht door:

 • de leerlingen te kennen en serieus te nemen
 • de leerlingen veiligheid en geborgenheid te bieden
 • de leerlingen ervaringen te laten delen
 • de leerlingen consequent te houden aan regels en afspraken
 • de leerlingen voor te leven wat wederzijds respect respect inhoud.

Bij dit alles blijft de leraar gezagsdrager met passie voor het liefdevol opvoeden en verantwoordelijk voor het professioneel leren en ontwikkelen van al onze leerlingen.

Ons team:

Meester Van Kranenburg
Directeur
directeur@ebenhaezerleerbroek.nl

Meester de Jong
Bovenbouwcoördinator
p.dejong@ebenhaezerleerbroek.nl

Juffrouw Annica Verschoor
Onderbouwcoördinator
a.verschoor@ebenhaezerleerbroek.nl

Juffrouw Joanne Molenaar
Intern begeleider
j.molenaar@ebenhaezerleerbroek.nl
ib@ebenhaezerleerbroek.nl

Juffrouw Lucy Doornenbal
l.doornenbal@ebenhaezerleerbroek.nl

Juffrouw Talitha Bijkerk
t.bijkerk@ebenhaezerleerbroek.nl

Juffrouw  de Groot
n.degroot@ebenhaezerleerbroek.nl

Juffrouw Mary Jansen
m.jansen@ebenhaezerleerbroek.nl

Juffrouw Anja Maasland
a.maasland@ebenhaezerleerbroek.nl

Juffrouw Hetty van Soolingen
h.vansoolingen@ebenhaezerleerbroek.nl

Juffrouw Mijnske de Jong
m.dejong@ebenhaezerleerbroek.nl

Juf De With
a.dewith@ebenhaezerleerbroek.nl 

Ondersteunend personeel
Dhr. W. den Hartog (conciërge)
Mevr. Corina Ruissen (vrijwilligster)
Mevr. S. E. de Rijke-Van Buuren (schoonmaakster)
Mevr. A. den Besten-Sterk (schoonmaakster)

Meester Kramer
c.kramer@ebenhaezerleerbroek.nl

Juffrouw van den Dool
g.vandendool@ebenhaezerleerbroek.nl

Juffrouw Henny van der Burg
h.vanderburg@ebenhaezerleerbroek.nl

Juffrouw van Laar
j.vanlaar@ebenhaezerleerbroek.nl

Juffrouw Hilda Verhoef
h.verhoef@ebenhaezerleerbroek.nl

Juffrouw Betty Versluis
b.versluis@ebenhaezerleerbroek.nl

Juffrouw Ingrid Redeker
i.redeker@ebenhaezerleerbroek.nl

Juffrouw Jantine Flach
j.flach@ebenhaezerleerbroek.nl

Juffrouw Sarieke Sharo
s.sharo@ebenhaezerleerbroek.nl

Juffrouw Elly-Anne Verkuijl
e.verkuijl@ebenhaezerleerbroek.nl

Juffrouw Marijne Sterk
m.sterk@ebenhaezerleerbroek.nl

Meester Herman de Geijter
h.degeijter@ebenhaezerleerbroek.nl