info@ebenhaezerleerbroek.nl 0345599567
De schooltijden zijn op ma, di, do, vr van 8:30 - 15:15 uur en op woensdag van 8:30 - 12:00 uur

Team

Het team van onze school.
Lesgeven en opvoeden vormen de kern van ons werk.
Wij verzorgen onderwijs waarbij:

 • wij vinden dat er verschil mag zijn
 • wij alle leerlingen uitdagen
 • wij met leerlingen meedenken en sparren
 • wij zelf gemotiveerd zijn en ook onze leerlingen weten te motiveren
 • wij gevarieerde werkvormen hanteren
 • wij vragen oproepen
 • wij aansluiten bij het kennen en kunnen van de kinderen
 • wij leerlingen stimuleren en volgen
 • wij graag en goed contact onderhouden met ouders.

We vinden een goede sfeer binnen de groep voorwaarde om te kunnen bouwen en samen te leren. Die sfeer creëert de leerkracht door:

 • de leerlingen te kennen en serieus te nemen
 • de leerlingen veiligheid en geborgenheid te bieden
 • de leerlingen ervaringen te laten delen
 • de leerlingen consequent te houden aan regels en afspraken
 • de leerlingen voor te leven wat wederzijds respect respect inhoud.

Bij dit alles blijft de leraar gezagsdrager met passie voor het liefdevol opvoeden en verantwoordelijk voor het professioneel leren en ontwikkelen van al onze leerlingen.

Ons team:

Meester Witvliet
Bestuurder
directeurbestuurder@planthofscholen.nl

Meester de Jong
Locatie directeur
directeur@ebenhaezerleerbroek.nl 
p.dejong@ebenhaezerleerbroek.nl

Juf Annica Verschoor
Onderbouwcoördinator
a.verschoor@ebenhaezerleerbroek.nl

Juf Joanne Molenaar
Intern begeleider groep 4-8
ib@ebenhaezerleerbroek.nl
j.molenaar@ebenhaezerleerbroek.nl

Juf Everinda de Jong
Intern begeleider groep 1-3
e.dejong@ebenhaezerleerbroek.nl

Juf Mijnske de Jong
Managementassistent
m.dejong@ebenhaezerleerbroek.nl

Juf Lucy Doornenbal
l.doornenbal@ebenhaezerleerbroek.nl

Juf Talitha Bijkerk
t.bijkerk@ebenhaezerleerbroek.nl

Juffrouw  de Groot
n.degroot@ebenhaezerleerbroek.nl

Juf Mary Jansen
m.jansen@ebenhaezerleerbroek.nl

Juf Anja Maasland
a.maasland@ebenhaezerleerbroek.nl

 

Ondersteunend personeel
Dhr. W. den Hartog (conciërge)
Mevr. S. E. de Rijke-Van Buuren (schoonmaakster)
Mevr. A. den Besten-Sterk (schoonmaakster)