info@ebenhaezerleerbroek.nl 0345599567
De schooltijden zijn op ma, di, do, vr van 8:30 - 15:15 uur en op woensdag van 8:30 - 12:00 uur

Verlof

Als uw kind afwezig zal zijn door bijzondere omstandigheden vraagt u aan de directeur om een verlofaanvraagformulier. Ook kunt u het dit formulier op de website invullen. Minstens één week voorafgaand aan de ingangsdatum van het gevraagde verlof dient het verzoek op school te zijn, tenzij sprake is van overmacht. De ouders krijgen van de school antwoord op hun verzoek. Meestal gebeurt dit mondeling door de directeur.

We wijzen u er op, dat we de regels strikt moeten handhaven. Vooral wat betreft een (half)dagje langer vakantie is daar in de wet geen ruimte voor.

In verband met ongeoorloofd schoolverzuim is elke school, dus ook onze school, verplicht dit binnen twee dagen te melden. Dat gebeurt digitaal bij “dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ afdeling leerplicht.”

Klik hier om naar de absentiepagina te gaan.